كل عناوين نوشته هاي ( آرشيو شده ) جواد مومني

جواد مومني
[ شناسنامه ]
ندانستم كه اين دريا چه موج خونفشان دارد ...... سه شنبه 84/11/11
اي كاش در كنارم بودي ...... چهارشنبه 84/11/5
شيشه پنجره را باران شست ...... جمعه 84/10/23
در جواني غصه خوردم هيچ كس يادم نكرد ...... شنبه 84/10/17
تا كه بوديم نبوديم كسي ...... شنبه 84/10/10
به سوي موفقيت ...... يكشنبه 84/10/4
تنهايم مگزار ...... شنبه 84/9/26
  ==>   ليست غير آرشيوي ها